Entrades per RAUL GARCIA

PROCEDENTS D’ALTRE COL·LEGI / NO RESIDENTS EXERCENTS

Documentació obligatòria i indispensable per a la col·legiació: 1. Instància dirigida a l’Excm. Sr. Degà. (Descarregar word / pdf) 2. Certificat del Col·legi de procedència. (Certificat original) 3. Certificat del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya. (Tlf. 934875068) 4. Certificat del Consejo General de la Abogacía Española. (Tlf. 915233978) 5. Fotocòpia compulsada del DNI. 6. […]

PROCEDENTS D’ALTRE COL·LEGI / RESIDENTS EXERCENTS

Requisit obligatori: Tenir despatx dins de la demarcació del Col·legi. Documentació obligatòria i indispensable per a la col·legiació: 1. Instància dirigida a l’Excm. Sr. Degà. (Descarregar word / pdf) 2. Certificat del Col·legi de procedència. (Certificat original) 3. Certificat del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya. (Tlf. 934875068) 4. Certificat del Consejo General de la […]

Primera Col·legiació No Exercents

Documentació obligatòria i indispensable per a la col·legiació:   1. Instància dirigida a l’Excm. Sr. Degà. (Descarregarword /pdf) 2. Partida de naixement. (Certificat o fotocòpia compulsada) 3. Certificat de penals. (Certificat original) 4. Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat en dret o del resguard. 5. Fotocòpia compulsada del DNI. 6. Una fotografia format carnet. 7. […]

Primera Col·legiació Residents Exercents

Documentació obligatòria i indispensable per a la col·legiació: 1. Instància dirigida a l’Excm. Sr. Degà.  (Descarregar word / pdf) 2. Partida de naixement. (Certificat o fotocòpia compulsada) 3. Certificat de penals. (Certificat original) 4. Fotocòpia compulsada del títol de Llicenciat en Dret o del resguard. 5. Fotocòpia compulsada del DNI. 6. Una fotografia format carnet. 7. Domiciliació bancària.  (Descarregar word / pdf) 8. Declaració d’incompatibilitat.  (Descarregar word / pdf) 9. Fitxa de dades  […]