Excma. Sra. Marta Martinez i Gellida
Degana


Representació legal i institucional del Col·legi
Consejera del Consejo General de la Abogacía Española
Consellera del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
Membre del Tribunal Arbitral de les Terres de l’Ebre
Membre del Patronat Fundació Cinca-Piqué
Presidenta de la Comissió de Mediació del CICAC
Representant a la Comissió de Drets Humans del CICAC
Presidenta de la Fundació Privada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa
Membre de la comissió d’arbitratge del CGAE
Membre de la subcomissió de Dret de la Competència i Defensa dels Consumidors, de la Comissió d’Ordenació Professional del CGAE
dega@advocatstortosa.org
Il·ltre. Sra. Laura Fresquet Arques
Vicedegana


Representant del Col·legi en substitució de la degana
Presidenta de la comissió d’Estrangeria
Membre del Tribunal Arbitral de les Terres de l’Ebre
Representant del Col·legi a la Mesa institucional del Circuit de Terres de l’Ebre per a l’abordatge de la violència masclista
Presidenta de la Comissió d’Honoraris
Membre de la comissió d’honoraris del CICAC
vicedega@advocatstortosa.org
Il·ltre. Sr. Vicent Sagrera Vilaplana
Diputat primer


Representació del Col·legi en substitució de la degana i absència de la vicedegana.
President de la comissió del TOAD
Representant de la comissió del TOAD al COCAC
Membre-instructor de la comissió de deontologia
President comissió estrangeria
Representant del Col·legi a la Mutualidad General de la Abogacía
Membre de la comissió de formació i representant del Col·legi a la URV al Màster d’accés a la professió.
Membre del Patronat de la Fundació del Col·legi
2on representant del Col·legi a la CAJGTE
2on responsable de relacions amb l’Administració de Justícia.
Representant del Col·legi per desplegar els efectes del conveni de col·laboració amb l’associació ATEATE
diputatprimer@advocatstortosa.com
Il·ltre. Sra. Cinta Sanz Cantó
Diputada segona


1era. Responsable de relacions amb l’administració de Justícia
Representant del Col·legi a la comissió de relacions amb l’administració de justícia del CICAC.
Representant del Col·legi a la Mesa institucional del circuit de les Terres de l’Ebre per abordatge de la violència masclista.
Membre de la comissió d’honoraris
Membre de la comissió del TOAD
Membre del patronat de la Fundació del Col·legi
2a Representant del Col·legi a la comissió d’urbanisme de les TE
Substitució de la Secretària en cas d’absència.
diputatsegon@advocatstortosa.com
Il·ltre. Sr. Juan José Duart Albiol
Diputat tercer


President de la comissió de formació inicial i continuada
Representant del Col·legi a la comissió de formació del CICAC i del CGAE
Membre-secretari de la comissió de deontologia
Responsable de llengua catalana
Representant del Col·legi a la comissió de llengua catalana del CICAC
Membre de la comissió d’informàtica
Responsable publicacions a la pagina web i comunicacions als col·legiats i exteriors
Responsable de Lexnet i e-justícia.cat
2on Responsable d’estrangeria
2on Responsable de la comissió de drets humans
diputattercer@advocatstortosa.com
Il·ltre. Sr. Joaquim Gasulla Ferré
Secretari


Responsable de Secretaria
1r. Representant del Col·legi a la CAJGTE
Cap de personal del Col·legi
Responsable de la comissió de Drets Humans
Secretari del Patronat de la Fundació del Col·legi
secretaria@advocatstortosa.com
Il·ltre. Sra. Anna Maria Suárez Bellot
Tresorera


Responsable de l'àrea econòmica
Tresorera del Patronat de la Fundació del Col·legi
Presidenta de la comissió d’informàtica
Representant del Col·legi a la comissió d’informàtica del CICAC
Responsable de Lexnet i e-justícia.cat
Membre de la comissió d’honoraris
Representant del Col·legi a Alter Mútua
Representant del Col·legi per desplegar els efectes del conveni de col·laboració amb CARITAS
Membre de la comissió d’organització esdeveniments col·legials
tresorera@advocatstortosa.com
Il·ltre. Sr. José Joaquin Zaragoza Anglès
Bibliotecari


Responsable de la Biblioteca
Representant a la Comissió de Biblioteques del CICAC
1er. Representant del Col·legi a la comissió d’urbanisme de les TE
Membre de la comissió d’informàtica
Responsable de publicacions a la pagina web i comunicacions als col·legiats i exteriors Responsable de Lexnet i e-justícia.cat
Representant del Col·legi per desplegar els efectes del conveni de col·laboració amb CREU ROJA
Responsable de relacions del Col·legi amb la premsa
Membre de la comissió d’organització esdeveniments col·legials
bibliotecaria@advocatstortosa.com