La Finestreta Única de la Abogacía té com un dels seus objectius facilitar tràmits tant per a ciutadans com per a advocats, En aquesta línia es treballa intensivament en la incorporació de nous tràmits en col·laboració amb altres institucions o entitats.

Accesible amb DNI electrònic, certificat digital, usuaria i contrasenya.

La Ventanilla Única de la Abogacía tiene como uno de sus objetivos facilitar trámites tanto para ciudadanos como abogados. En esta línea se trabaja intensivamente en la incorporación de nuevos trámites en colaboración con otras instituciones o entidades.

Accesible con DNI electrónico, certificado digital ACA, usuario y contraseña.