Normativa de l’advocacia catalana

Estatuts Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya

Reial Decret 658/2001, de 22 de Juny, pel qual s’aprova l’Estatut general de l’advocacia espanyola. (BOE 164 de 10-7-2001.)

Resolució sobre la independència econòmica de l’Advocat aprovada per l´Assemblea General de la FBE (Federació dels Col·legis d´Advocats d´Europa), que va tenir lloc a Viena el 18 de maig de 2002

Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals

R.D. 1331/2006, de 17 de novembre, pel que es regula la relació laboral de caràcter especial dels advocats

Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats  Professionals

Codi deontològic de l’advocacia espanyola